Er teametsamarbejdet frustreret?

Er teametsamarbejdet frustreret?

 
Hvis dit team ikke har de rette vilkår for at agere som et team, vil det være ineffektivt og medarbejderne frustreret. Her kan du lynhurtigt tjekke om, I overhovedet kan udføre arbejdet som et team, eller om I faktisk er en gruppe.
 

Kan mennesker arbejde i teams?

Før industriens tid, har mennesket altid arbejdet i teams. Men så kom industrien, og man fokuserede på individuelt arbejde, helt op til 1990’erne hvor det igen, efterhånden blev mere udbredt at arbejde i teams. Man endda begyndte at eksperimentere med ledelsesteams, hvilket indtil da, havde været helt utænkeligt. Men er det altid en god løsning at sætte folk sammen i teams? Nej, er det klare svar til det! Opgaven er muligvis mere egnet til en gruppe og ikke et team. Grupper og teams skal ikke behandles og ledes ens. I værste fald har du et pseudo team, og det ønsker du da helt sikkert ikke, for de er både ineffektive og demotiverede. Derfor giver det mening, at du lige tjekker, om dit team har de rette betingelser. Læs med her

 

Gejst9

Forskel på gruppe og team

Hvis man behandler en gruppe som et team (eks. sætter krav til at løse opgaven som et team) kan det give store udfordringer for gruppen. Her er kort en dissekering af, hvad der er team og hvad der er gruppe:

 • Et team er en samling af personer, der har et fælles mål og en klart defineret opgave.
  • I en gruppe er hver medarbejder ansvarlig for egen opgave
 • Teamet er nødsaget til at arbejde sammen om en fælles opgave for at den kan løses.
  • I en gruppe kan man klare egne opgaver uden assistance fra andre
 • I teamet har medarbejderne komplementære færdigheder – de er fagligt afhængige af hinanden for at fuldføre deres fælles opgave.
  • I gruppen er man kun afhængig af egne kompetencer for at løse egne opg.
 • Medarbejderne i teamet har en række overlappende færdigheder, der gør dem i stand til at udføre nogle af hinandens opgaver.
  • I gruppen har man valgt at have eksperter på hvert sit område
 • Teamet arbejder udviklingsorienteret og med en vis grad af selvledelse.
  • I grupper refererer man direkte til en leder og har opgaver ad hock

Et pseudoteam

I værste fald, har I etableret et pseudoteam, som egentligt er en gruppe, men behandles som et team. I så fald vil I kunne genkende flere af nedenstående punkter. Hvis det er tilfældet, vil rådet helt klart være at droppe team tanken, og sætte målsætninger og arbejdsgange op for en gruppe i stedet. Det vil gavne arbejdsglæden og effektiviteten – win win.

Pseudoteams oplever et par eller flere af disse punkter:

 • Vi har ikke en fællesopgave 
 • Teamstrukturen er ikke tydelig (hvem arbejder sammen med hvem, om hvad)
 • Vi kan ikke se pointen i at arbejde i team
 • Vi får ikke fordelt opgaverne mellem os, og ej helle løst opgaverne sammen
 • Vi gider ikke fællesmøderne, eller at sætte andre ind i opgaven – det er hurtigere at jeg gør tingene selv
 • Det forventes at vi arbejder som et team, men vi har ikke fået tydelige retningslinjer for hvordan
 • Vi mister gejsten pga. ineffektivitet, fordi opgaverne ikke giver mulighed for at arbejde i teams, som vi er stillet til udsigt- og gerne vil
 • Vi har bonus eller anden afregning internt, som udfordre teamsamarbejdet.

*Kilder: GejstGruppen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, samt forskning af Widmer, schippers og West 2009

Er dette alt jeg skal vide?

Nej, det er det ikke, men dette er jo kun et blog indlæg, så hvis du vil have et par gode råd om din situation  så giv mig et ring. Det koster ikke noget.

Har du lyst til en uforpligtende møde omkring jeres teamsammensætning, så ring til Maya fra GejstGruppen på 22689194 eller send mig en mail på maya@gejstgruppen.dk

 

 

GejstGruppen