Kick off / Workshop 

Brug GejstGruppen

GejstGruppen forstår at se på hele konteksten, og hjælper jer med at tænke hele processen igennem.

GejstGruppen faciliterer dagen, så det bliver i jeres ånd, og passer til jeres medarbejdere. Vi aftaler på forhånd, hvordan I ønsker at få materialet fra dagen overleveret, så det optimerer jeres tid så meget som muligt.

Efter en periode med udarbejdelse af en ny strategi, nye værdier, gennemgang af  årets resultater, det nye års salgsbudgetter eller andet, bør det præsenteres for teamlederne og medarbejderne på et Kick off.

Det er vigtigt at medarbejderne forstår og accepterer alle de gode hensigter, og ser mulighederne i det I præsenterer – det er det første GejstGruppen tager højde for i planlægningen af jeres Kick off. Ud fra en snak med arrangøren, vurderer GejstGruppen hvilke forbehold der skal tages, og hvordan dagen skal designes, for at få størst mulig succes.

Når I vælger at benytte GejstGruppens kompetencer, er det fordi I gerne selv vil være en del af processen, og fordi I har indset at det er vigtigt, at se på hele konteksten, når man ser på fremtiden.

Når medarbejderne har indflydelse og stort ansvar i forhold til et emne, skal de inddrages, og her er en workshop et godt redskab. GejstGruppen sørger for at dagen har et flow og en rytme, der gør det muligt for deltagerne, at bidrage med holdninger og viden.

Når I vælger at benytte GejstGruppens kompetencer, er det fordi I gerne selv vil være en del af processen, og fordi I har indset at det er vigtigt at se på hele konteksten når man ser på fremtiden.

For at få mest muligt ud af sin workshop, er det vigtigt at den opbygges rigtigt. Når workshoppen tilpasses formålet, sikres det at den giver et output, der efterfølgende kan anvendes.

Typiske opgaver

Kick off 

 • Salgs kick off
 • kick off på værdier / mål
 • forandringer

Workshop 

 • Sammenlægning af afdelinger
 • teamudvikling
 • trivsel
 • kommunikation
 • forandringer

Praktisk information

Sådan forløber et samarbejde med GejstGruppen typisk

 • Indledende møde
 • GejstGruppen forbereder et oplæg
 • Ledelsen forbereder det aftalte
 • Afvikling – GejstGruppen står for det praktiske omkring afviklingen
 • GejstGruppen laver efterbehandlingen af dagens output
 • Evalueringsmøde med overdragelse af dagens output

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få Håndbogen for bedre trivsel

Book et møde