Medarbejderudvikling

Hvis ledelsen har en god fornemmelse af, hvor de ønsker at deres team skal hen og hvordan det det skal gøres, er GejstGruppen den rigtige samarbejdspartner for jer.

Mennesker trives når vi leverer dét, der forventes af os og samtidigt mærker når vi er en succes. GejstGruppen arbejder ressourceorienteret, og ved hvordan man bringer mennesker i spil. I angiver retningen, og GejstGruppen faciliterer jer i mål.

Når man arbejder med udvikling er det en proces, og et forløb med GejstGruppen foregår i etaper. Det kunne så således ud:

Indledende dialoganalyse af jeres behov, rådgivning og sparring hvor vi identificerer hvilke vigtige step, der skal tages.

Et oplæg udarbejdes når en proces startes, ved man hvor den skal ende, men vejen dertil kan ikke 100% forudsiges. Det tager vi højde for i planlægningen.

Oplægget tilpasses, accepteres og påbegyndesDe identificerede step sættes i rækkefølge, og GejstGruppen er med som facilitator og rådgivende sparringspartner. GejstGruppen er fra starten meget opmærksom på dét I kan håndterer, både af input og output, og derfor overdrager vi en opgave efter afstemte forventninger. Dvs. at det materiale og/ eller de ændringer der skal ske, holdes på et niveau der kan håndteres af alle involverede parter.

Evaluering og overdragelse – Hvornår slutter en proces? Vi har på forhånd afgrænset vores samarbejde, så vi ved hvornår vi er i mål og hvad der skal ske efterfølgende. GejstGruppen aflevere altid sine opgaver med manér, og vi tager et evaluerende møde, hvor alle informationer og observationer overdrages.

Praktisk information

Antal deltagere: Ingen maximum

Varighed: 3 – 8 timer per gang

Lokation: Efter ønske

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få Håndbogen for bedre trivsel

Mellemlederudvikling

GejstGruppen har et blødt punkt for mellemledere, da de ofte oplever at befinde sig i et krydspres mellem ledelsen, øvrige mellemledere og kollegerne. De er ofte ikke klædt på til de udfordringer der opstår, og det skaber frustrationer for alle i organisationen.

Teamleder/-koordinatorer har ofte udfordringer med at de går fra at være ligesindede kolleger, til at blive teamledere/-koordinatorer. Det betyder at de får en opgave, der kræver at de har overblikket og kan træffe beslutninger løbende, imens de selv arbejder. De er afhængige af at kunne yde en god og kvalificeret kommunikation, og at deres kolleger accepterer deres status. De er også ofte afhængige af at have et godt samarbejde med de øvrige teamledere/-koordinatorer og deres nærmeste leder.

Emner vi ofte arbejder med:

  • Mere effektivitet igennem bedre og mere tydelig rollebeskrivelse
  • Afklaring af funktioner
  • Bedre samarbejde og kommunikation
  • Større forståelse for hinandens forskellighed og arbejdsopgaver
  • Udarbejdelse af værdier
  • Mødestruktur
  • Etablering af ny funktion/ny afdeling
  • Vidensdeling.
  • Udvikling af teamleder

Lad os tage en snak om hvad I kunne bruge

Book et møde

“Jeg kun anbefale at man med jævne mellemrum laver et forløb i sin virksomhed hvor trivsel er i fokus. Snakken på tværs af alle faggrupper i virksomheden giver en åbenhed og vilje til meget bedre dialog i hverdagen. Personalegrupperne får her igennem også bedre forståelse for kollegaernes hverdags problemer. Maya har med sin stille facon formået at få alle til at åbne op og bidrage konstruktivt til at finde de rigtige løsninger for vores virksomhed. Hun forstod fra starten, at i vores virksomhed skulle det ikke gribes alt for teoretisk an. Vi vil ikke tøve med at bruge Gejstgruppen en anden gang.”

– Lars Jørgensen, LJ-Maskinteknik A/S