Peptalk 

Hvad er arbejdsglæde for dig?

Arbejdsglæde er ikke nødvendigvis det sammen for mig, som det er for dig. Mennesker er forskellige, vi er forskellige steder i livet og derfor er det også forskelligt, hvilke ting der føles vigtige og hvad der lægges vægt på. Få medejerskab på egen arbejdsglæden, og få ord på hvad det i det hele taget er hos jer.

Med dialogbaserede oplæg, giver jeg jeres team ny energi til at tage emnet trivsel og arbejdsglæde alvorligt, og til selv at være bidragende. Hvor er det at vi selv har en vigtig funktion, og hvordan kommer vi godt i gang? 

Deltagerne inddrages i refleksion omkring videnskabens påstande, og teoretiske betragtninger holdt op i mod den virkelighed de selv kender.

Findes der en universalløsning på trivsel og arbejdsglæde?  Nej, det gør der ikke, og derfor kommer vi længere ved at beskrive teorier og forskning, og bringe medarbejdernes betragtninger ind i dialogen. Alle ønsker at trives, det er bare forskelligt hvad vi anser som trivsel. 
Jeg bruger GejstGruppens trivselspyramide der er en simpel og let anvendelig model at tale ud fra, og den inddrager alle lag i en organisation, og ser på trivsel som helhed. På den måde bliver trivsel ikke negligeret til kageordninger og highfives.

Jeg holder peptalk om flere emner – eksempelvis

Kommunikation

Hvad er assertiv kommunikation, og hvordan bruger man den anerkendende tilgang i jeres situation? Hvordan kan man matche den der kommunikeres med, så der skabes god kontakt med det samme?

Bliv bedre til konflikter

Hvornår er der tale om en konflikt, og hvornår er det uenighed? Hvordan nedtrapper man en konflikt, og hvordan undgår man at optrappe en uenighed? På denne peptalk lærer du noget om menneskets logikker, og du får værktøjer til at kunne handle med din bevidsthed og ikke kun være styret af din hjerne. Hjernen vil til tider spænde ben for det gode samarbejde, og den gode kommunikation, simpelthen fordi vi kun regere ud fra eget verdensbillede. Hvis vi skal være bedre til at forstå og rumme hinanden, må vi gøre os frie af forestillingen om at vi sidder med den ene gyldige sandhed.

Saml kollegerne og styrk jeres interne forståelse for hinanden. Få mentale værktøjer, og bliv introduceret for et nyt sprog som kan bruges uanset alder, køn eller kulturel baggrund.

Med en denne peptalk kan du og dine kolleger blive endnu bedre til at imødekomme hinanden, jeres kunder og leverandører. I vil med disse værktøjer få mere mental energi som smitter af på hele samarbejdet og salget.

Samarbejde

Hvilke elementer skal være på plads for at styrke samarbejdet, og hvad kan vi forvente af hinanden i et samarbejde? At samarbejdet er udfordret, kan der være mange årsager til, men vi kommer ofte til at simplificere årsagerne lidt, og tænker at “hvis de da bare lige gjorde.. xxx .. så ville det være nemmere”. Det er sjældent sådan at det forholder sig. Hvis vi breder emnet lidt ud og ser længere end egen navle, kan vi se – og ikke mindst forstå, at der er flere årsager. Med forståelse kan man nå langt, og endnu bedre, man kan også nogle gange finde mere produktive arbejdsgange.

Med en peptalk om samarbejdet kan vi skabe større forståelse ved åbne op for dialog i jeres team.

Team eller gruppe

Hvad er et team egentligt og hvad er en teamopgave? Kan man give en gruppe, en teamopgave og kan man forvente at de løser den som et team? En dialog om hvorfor der opstår store konflikter når en gruppe behandles som et team, og hvordan man finder ud af om man er et team eller en gruppe.

I får inspiration til, hvordan I kan blive endnu bedre sammen, og I inviteres i dialog gennem korte workshops, hvor I diskuterer emnerne ud fra hvordan I oplever det hos jer – hvad kan I sammen blive endnu bedre til, – hvilke lavthængende frugter får I få øje på? Hvad fungerer allerede godt, hvad vil I gerne have mere af?  – Så er processen mod mere arbejdsglæde allerede startet.

Praktisk information

Antal deltagere: 6 – 100 pers.

Pris: Fra 6000 kr.

Varighed: 3 – 6 timer

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få Håndbogen for bedre trivsel

Book et møde

“Vi har brugt Maya på et af vores netværksmøder i Kolding, hvor vi havde fokus på arbejdsglæde gennem relationer. Oplevelsen med Maya var super god! Hun er som person god til at skabe en afslappet og uformel stemning, samtidig med at hendes metoder inddrager alle i processen. En proces der både var sjov og vanvittig inspirerende. Jeg giver Maya mine bedste anbefalinger.”

–  Jannik Pedersen, Partner Relationsfabrikke

“Maya er en inspirerende glad trivsels-coach, der også er helt nede på jorden :-)”

–  Lene Kling, Kontorleder  Codex Advokater