Siger vi godmorgen og farvel?

Siger vi godmorgen og farvel?

Vi ved alle, at det har stor betydning at blive set og anerkendt som en del af gruppen. Dét at sige godmorgen og farvel er et vigtigt element i det. Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, om det kan lade sig gøre /giver mening, at sige godmorgen til alle. Det er også individuelt hvordan man er som menneske, HVORDAN man siger godmorgen og farvel! Ikke alle har lyst til at råbe eller blive råbt til. Hvis I kender hinanden godt, så ved I også hvordan den enkelte har det godt.

Hvordan er det hos jer?

Tag emnet op: “Hvordan siger vi godmorgen og farvel her hos os?”

Det er en værdifuld dialog som kan styrke jeres forhold som kolleger. Men det skal gøres på en, for jer, passende måde. Her er en ide, og hvis du er i tvivl, så ring til Maya (22 68 91 94)

 

Forberedelser

Papir og kuglepen til alle deltagere. Hav en tavle eller en flipover eller et stort stykke papir.

Sådan gør du

Brug emnet “hvordan siger vi godmorgen og farvel hos os” som et tema på et møde hvor alle er samlet alligevel.

  • Skriv spørgsmålet op på en tavle eller flipover.
  • Bed dem rejse sig og gå sammen to og to. Den ene fortæller først hvad denne mener, den anden skriver ned hvad denne siger. Derefter bytter de roller.
  • Efter 2-3 minutter beder du dem finde en ny partner. Gentag ovenstående.
  • Gentag eventuel øvelsen igen
  • Bed dem gå i grupper af 2-4 personer. Her skal de finde ligheder med det de har hørt. “find ligheder, sammenfald, hvad har vi hørt mest. Dan jer et overblik over hvad behovet er hos os, med hensyntagen til alle”
  • Efter 5-10 minutter beder du grupperne fremlægge hvad de finder er behovet hos jer, med hensyntagen til alle.
  • Lad nu alle være med til at finde ligheder og sammenfald i fremlæggelserne. Brug gerne en tavle eller flipover for overskuelighedensskyld.
  • Beslut om I vil lave en lille sætning eller et par bullets på et stykke papir, som beskriver hvordan jeres holdning til dette er! Hæng det evt op.

 

Hvad er dette godt for?

At nå til en enighed om de små og store hverdagsting, styrker jeres sammenhold. Det bliver nemmere at omgåes hinandens forskelligheder med respekt. I vil opdage at så små ting som at sige godmorgen og farvel, kan være et utroligt stort emne for nogen, og det kan starte mindre konflikter, hvis ikke man oplever at blive imødekommet på en respektfuld og ordentlig måde.

GejstGruppen