Personlighedstesten NEO PI-R

NEO PI-R er baseret på den internationalt anerkendte Fem-Faktor model for personligheden. Fem-Faktor modellen siger, at samtlige personlighedstræk kan kategoriseres i fem generelle personligheds-domæner eller såkaldte universelle personlighedsdimensioner. NEO PI-R-testen, der er blandt de mest udbredte og anerkendte test for Fem-Faktor-Modellen, omtaler de fem universelle personligheds-dimensioner for domæner og kalder domænerne for:

N: Emotionelle reaktioner; der dækker over følelsesmæssige reaktionsmønstre
E: Ekstroversion; der dækker over behovet for sociale aktiviteter
O: Åbenhed; der dækker over indstillingen til forandringer
A: Venlighed; der dækker over, hvordan man omgås andre mennesker
C: Samvittighedsfuldhed; der dækker over behovet for struktur og effektivitet.

Disse domæner er meget generelle og giver derfor kun et overordnet billede af personlighedstrækkene. NEO PI-R-testen anvender derfor 30 undergrupper kaldet facetter, fordelt med seks på hvert domæne, for at kunne beskrive den enkeltes personlighedstræk bedre og derved give både et overordnet og et detaljeret billede af personlighedstrækkene.

Teamudvikling

Testsystemet giver dels mulighed for en 360 grader vurdering af en medarbejder, men den kan ligeledes, internt i en gruppe, sammenholde hver persons resultat med de andres. Denne viden kan anvendes til at afdække hvilke personligheder, der indgår i en gruppe og hvor stor forskel, der er på disse. Informationerne kan bruges til at afdække indsatsområder i gruppen. Fx kan man øge kommunikationen og den gensidige respekt ved at øge forståelsen for forskellige personligheder i gruppen, og for måden de typisk møder verden på. Den „optimale“ gruppesammensætning hænger naturligvis også sammen med gruppens formål. Homogene grupper i forhold til personligheder vil have en tendens til at arbejde effektivt sammen, men mangle potentiale til at tænke i nye muligheder og løsninger. Heterogene grupper vil derimod oftere opleve mis-kommunikation, men de har et større potentiale for at opdage det og at gå nye veje. Sidstnævnte vil derfor være optimale til innovative opgaver, men det kræver, at man „tøjrer oprøret“ og kan få medlemmerne til at forstå hinanden og samarbejde.