Trivselspyramiden

Forstå pyramidens opbygning

Inspireret af psykologen Abraham Maslows teori om de fem grundlæggende menneskelige behov, og den forskning af trivsel der er i Danmark, har GejstGruppen udarbejdet Trivselspyramiden.

Pyramiden og analyseværktøjet viser vejen til at skabe den gode arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Ligesom Maslows behovspyramide, består trivselspyramiden af 5 trin, som hver især beskriver særlige behov og krav til den gode arbejdsplads. De tre nederste trin, er de basale behov, som grundlæggende skal være på plads, for at medarbejderne er motiveret, og virksomheden kan bevæge sig op i pyramidens top.

Rammerne

Undersøgelser viser, at vi mennesker trives bedst, hvis vi kan se en mening med det vi laver. Derfor er det vigtigt for trivslen, at virksomhedens ledelse klart og entydigt formår at beskrive den overordnede vision, mission og strategi. Medarbejderne har ligeledes brug for at forstå meningen med arbejdsgange og funktionsområder, og disses betydning for virksomhedens drift for, at kunne bidrage til at nå det overordnede mål.

Vi kan have tendens til, at tage de grundlæggende forhold (rammerne) på vores arbejdsplads for givet, men det er ikke en selvfølge, at disse forhold er i orden. Udfordringer kan ofte komme til syne ved f.eks større forandringer i eller omkring virksomheden.

Tryghed

Tryghedsbehovet handler om sikkerhed og stabilitet i og omkring virksomheden. Det handler også om, at kende virksomheden godt nok til at turde træffe vigtige beslutninger, og påtage sig sit ansvar.

Medarbejderne har behov for, at føle sig sikre på at ledelsen træffer beslutninger i overensstemmelse med virksomhedens værdisæt, så der er konsistens i den retning virksomheden bevæger sig i. Når medarbejderne føler sig trygge på arbejdspladsen, og føler sig kompetente til de tildelte opgaver, vil de være motiveret til eventuelt at foreslå ændringer, som på sigt kan være til gavn for virksomhedens effektivitet.

Samhørighed og fællesskab

Mennesker er flokdyr, og har behov for at indgå i gode relationer, både på arbejdspladsen og privat.

Behovet for at være en del af et fællesskab, kan ikke overses. Nogle mennesker trives bedst ved at være meget sociale, mens andre trives bedst, når de respekteres for ikke at have samme behov for at være sociale med kollegerne. Uanset hvad, har vi behov for at blive accepteret og blive anset som en del af fællesskabet, for at kunne præstere det der forventes. Respekt og accept er vigtige punkter på dette trin i pyramiden, da det er meget vigtige forudsætninger for godt samarbejde og gode relationer.

Påskønnelse

Både medarbejdere og ledere motiveres af ros og påskønnelse. Undersøgelser viser, at ros og anerkendelse ligger i top 5 af indsatser, som øger arbejdsglæden på de danske arbejdspladser.

Det er menneskets natur altid at stræbe efter mere. Når behovene i pyramidens basale trin er opfyldt, vil der opstå nye. Det er vigtigt at virksomheden, accepterer dette og samtidig skaber mulighed for at de nye behov tilgodeses. Dygtige, kompetente og motiverede medarbejdere, er en værdifuld aktie for virksomheden, og derfor skal man arbejde for at fastholde dem.

High perfomance

Book et møde