Vi dør af stress!!

Vi dør af stress!!

Ifølge stressforeningen dør 1400 danskere årligt af stress. Har det noget med arbejdet at gøre? Måske. Ifølge en amerikansk undersøgelse forlader vi som oftest ikke et job på trods af dårligt arbejdsmiljø.

 

Goder er goder

Bonusser og sundhedsforsikringer er goder, men de reder os ikke fra stress. Ringe indflydelse, for store forventninger, ikke at blive hørt, at blive negligeret, blive presset til at handle mod egen vilje og så videre, er alt sammen dårlig ledelse som kan stamme fra den enkelte leder, eller skyldes dårlig organisering i virksomheden.

Det bugner af tilbud til ledere om træning og kurser, så det er til at blive forvirret af. Det skal der også til, ledere skal uddanne sig, og følge med tiden, men et kursus her og dér, er ikke det der ændre en adfærd.

At tænkte ledelse og trivsel som et fælles ansvar, tror jeg er vigtigt. Jeg mener at ledelsen har brug for medarbejdernes mening og deres initiativ. Men det kan hurtigt drukne i drift, krav og deadlines. Det kvæler ethvert initiativ, både fra ledelsens side og fra medarbejdernes. Jeg mener at vi har fat i noget i GejstGruppen når vi følges ad i Trivselsambassadørnetværket i et år ad gangen, og det er mit ønske, at vi i fremtiden også kan tilbyde et ledernetværk.

I Trivselsambassadørnetværket ses vi 7 gange årligt hvor vi laver handlingsplaner for at øge trivsel i egen organisation. Ambassadørerne er medarbejdere og kommer fra forskellige virksomheder. Ambassadørerne kan give hinanden inspiration, og de bruger GejstGruppen som mentor, idé generator og til at forholde sig konkret til behovet i egen virksomhed.

Jeg oplever jævnligt at ledelse er på dagsordnen, fordi ledelsen kan stå i vejen for tiltag, eller være direkte årsag til problemet. På medarbejderplan kan vi forholde os til det vi ser, og til den situation vi står i. Det betyder i praksis, at det vi ikke har beføjelser til at ændre går vi udenom, men hvis medarbejderne kalder på handling, kan vi for eksempel ændre på den måde vi taler til hinanden i virksomheden, eller vi kan styrke sammenholdet i den enkelte afdeling.

 

First things first

Jeg er fortaler for, at man tager tingene i rigtig rækkefølge, og jeg ser da også helst kun at modtage Trivselsambassadører fra virksomheder som har nogenlunde styr på de grundlæggende ting i virksomheden, men sådan kan man ikke altid anskue verdenen. Uforudsete ting kan ændre alt på kort tid.
Det væsentlige er, at ledelsen er indforstået med at ændre på ting der ikke fungerer.

 

Hvorfor bliver vi stressede på arbejde?

Tal fra amerikansk forskning viser at selvom vi ikke trives i arbejdet, siger vi ikke op. Det er hverken godt for virksomheden, eller den enkelte. Vi kan blive syge af det. Måske kunne vi mindske stress, hvis vi simpelthen forlader virksomheden ved dårlig trivsel/ opsiger medarbejdere der ikke trives. Man skulle mene at man dermed bryder noget af koden. Så må man se sig selv dybt i øjnene, hvis man står overfor at skulle opsige en hel afdeling!!

 

Forskningen viste følgende:

– 75 procent af lønmodtagere i USA erklærer, at deres leder ubetinget er den mest stressende del af deres arbejde.

– Hele 60 procent foretrækker en ny leder i stedet for en lønforhøjelse.

På trods af disse tal, er det kun:

– 27 procent, der vælger at sige op efter de har fået et nyt job

– 11 procent siger op uden at have nyt job

– 59 procent bliver hængende i jobbet og holder ud.

 
Vi har et fælles ansvar

Jeg tror ikke på at det kun er den ene part, altså medarbejdere eller ledere, der skaber god eller dårlig trivsel. Det er ofte et spind af mange ting. Men jeg tror, at vi ved at anse arbejdsmiljø som en fælles opgave, nemmere opnår et godt arbejdsmiljø, end hvis vi kun, sender lederen på lederkursus. #Blivambassadørnu :) Tjek det ud her

 

GejstGruppen