Vi har et team, der ikke præsterer som ønsket … hvad gør vi?

Vi har et team, der ikke præsterer som ønsket … hvad gør vi?

Der kan være mange årsager tl at teams ikke fungerer. De kan

  • manglende forståelse for hinanden
  • lave gentagende fejl i opgaveoverdragelsen
  • mangle ansvarstagen overfor det overordnede flow
  • mangle at trække i samme retning
  • osv osv

 

Som leder, forsøger du at løse problemet ved at påpege problemerne på månedsmøderne eller konfrontere den enkelte medarbejder, når der opstår en konkret situation, eller lignende.

 

Du føler dig måske magtesløs, i forhold til at få vendt situationen tilbage i en positiv retning men oplever, at det er svært, at flyve den berømte tur op i helikopteren for at få det fulde overblik, når hverdagens udfordringer kræver dit nærvær!

 

MEN mangel på præstation, kommunikation og samarbejde er et symptom, og ikke årsagen til, at teamet ikke leverer som ønsket.

Du er sikkert bevidst om, at der er mere grundlæggende problemstillinger i teamet end den manglende forståelse for hinanden i teamet, men du synes det er svært at se den konkrete sammenhæng, og vide hvad du kan gøre ved det, der skal jo findes en her-og nu-løsning i forvejen, travl hverdag.

 

What to do

Årsagen til symptomerne kan være mange. Lad os derfor arbejde med eksemplet fra indledningen. Her kunne en velkendt årsag være, at teamet ikke har klare funktionsbeskrivelser og retningslinjer for deres opgaver, og ikke ved hvad der forventes af dem. Manglende forventningsafstemning kan resultere i misforståelser i teamet. Nærmeste leder kan også være i tvivl om, hvilke forventninger der er til den enkelte funktion eller afdeling. Det scenarie skaber klart samarbejdsvanskeligheder!

Altså:

Symptom: Samarbejdsvanskeligheder

Årsag: Manglende klare funktionsbeskrivelser og retningslinjer for at nå teamets mål

 

Symptomerne er det, man ser først, og derfor dem der bliver nævnt, hvis du spørger medarbejderne og som involveret kan det være svært at finde frem til den årsag, der tricker adfærden og skaber symptomerne.

 

360 graders analyse

Som nævnt i nyhedsbrevet i marts tilbyder GejstGruppen et online analyseværktøj, som bygger på principperne fra Håndbogen for bedre Trivsel. Analysen kan spotte årsagerne til symptomerne, let og hurtigt.

HALV PRIS I MAJ – Analysen koster normalt 3.730 kr. inkl. et efterfølgende rådgivningsmøde og vi giver halv pris i maj måned så du får det til kun 1.865 kr.

Se mere her 

Book en analyse til kun 1.856 kr. + moms

Sådan foregår analysen:

Analysen består af to dele, den første del er selve analysen, som kan hjælpe dig med at få indblik i årsagen til de symptomer du oplever i dagligdagen. Anden del er et efterfølgende rådgivningsmøde, hvor vi sammen ser på mulige handlinger og indsatser, som kan sikre størst mulige effekt for dit team, så du får mest muligt ud af analysen.

 

GejstGruppen